JAKOŚĆ

MISJA

Istniejemy aby dostarczać naszym klientom nowoczesne i konkurencyjne cenowo formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oraz urządzenia do usprawniania i automatyzacji procesów technologicznych. Chcemy aby nasi klienci dzięki dostarczonym przez nas narzędziom i maszynom uzyskiwali wysokie zyski i umacniali swoją pozycję na rynku. Jesteśmy nastawieni na zaspakajanie zindywidualizowanych i specyficznych potrzeb klientów obejmujących zarówno projektowanie jak i wytwarzanie precyzyjnych, jednostkowych i prototypowych narzędzi, przyrządów i urządzeń produkcyjnych.


POLITYKA

    Naszą misję i wizję zamierzamy urzeczywistniać poprzez następującą politykę jakości:
  • o wdrożenie i nieustanne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością;
  • o identyfikowanie kluczowych dla celów i działalności firmy procesów, zarządzanie tymi procesami oraz systematyczną ocenę i poprawę ich skuteczności;
  • o ustanowienie i aktualizowanie celów operacyjnych dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji;
  • o prowadzenie badania zadowolenia Klientów i nieustanne działanie na rzecz zwiększania tego zadowolenia;
  • o uświadomienie załodze znaczenia spełniania wymagań i oczekiwań Klientów oraz wymagań przepisów prawnych, a także wymagań własnych, które zwiększają wartość dla Klienta;
  • o doskonalenie współpracy z dostawcami, Klientami i innymi stronami związanymi z naszą działalnością;
quality